Krèm glase nan kay

Li ka pa paret yon travay fasil,men preparel nan kay se yon bagay ki senp,selman wap gen pou konsidere etap sa yo

Engredyan

Li ka plizye kalite fwi:Nou ka pran nenpot fwi tankou mango,pech,zaboka,fig mi elatriye
Pwodui letye:Nou ka mete let konsa nou ka chwazi pa mete,gen yogout natirel tou
Ji fwi:Nou ka ranplase let la ak ji fwi pou ka fasilite oubyen kraze oswa bat lot yo
Zik:Nou ka mete myel oubyen sik wouj pou evite l dous twop
Yon fwa nou chwazi ak ki fwi nap fe krem lan ,kle pou fe krem nan se konjele fwi yo ki fondamantal pou jwenn yon krem

 

 

Men kèk opsyon nourisan ou ka eseye fe lakay ou se:
Frèz ak fig mi:Jis melanje yon ti kal zik nou ka rive fe yon krem pou desann chale a sitou le ete
Krem kokoye ak anana:Li fasil pou reyalize ak 2 engredyan selman ,yo gen sik ak gres natirel,krem sa bon sitou le yon moun fin antrene.

Krèm frèz glase natirèl:

Li rich nan pwoteyin,li pa gen anpil gres,ou pa menm bezwen mete sik
Mango ak fig mi:San sik ,se engredyan ki rich nan vitamin ,mineral,antioksidan,nou ka manje le n fin manje l