Èd ak Kesyon

Koman nou ka wè kontni yo?

Depi nan telefòn ou antre nan: http://hustler.tulandia.net seleksyone “WAP” oubyen antre nan” URL” wap jwen lis kontni nou yo menm kote a ou ka wè l, epi mete l sou telefon ou

Koman mwen ka wè sim gen WAP o GPRS aktive?

Pou plis enfomasyon kominike nan sèvis operatè a.

Koman mwen ka konnen si telefòn mwen an konpatib?

Otomatikman sistèm nou an ap detekte si telefon ou an konpatib ak kontni ou bezwen we yo.

Kisa Fanm kreyòl la ye?

Fanm kreyòl se yon kominote kote wap jwenn bon konsèy pou ede w ak fanmi w.

Koman nou ka abòne?

Abònman se selman 10.8 goud taks tou ladann, kote wap jwen aksè nan tout bagay ki pibliye yo nan: http://digicelfanmkreyol.com

Koman nou ka anile l?

Pou nou anile Abònman voye mo ANILE nan 5225.atansyon kliyantel soporte@opratel.com o 018001233343 las 24 hrs. Entèpretasyon, aplikasyon ak itilizasyon mesaj tèks yo se responsabilite itilizatè a.

Pri ak kredi?

Pri pou Abònman se 10.8 goud ak tout taks. Sèvis sa a pa pran kredi.