Rad pou asiste nan yon maryaj

Pigaw janm metew pi bèl ke moun ki pral marye a,paske se li ki mèt seremoni an,li pa bon tou pou n gaspiye yon ekip kòb nan achte rad pran sanw pouw chwazi yon sèl rad.

 

Opsyon 1
Yon rad bretèl,vire chevew yon bò tachel ak yon barèt,sandal talon se toujou yon bon opsyon ki senp pou yon envite.

 

Opsyon 2
Yon rad modès epi sansyèl,li pa bezwen anpil bagay,yon bèl penyen,sil te ka yon sèl mèch li tap bon,yon bon makiyaj koulè pal,sa sifi pouw byen represante.

 

Opcion 3
Gen anpil modèl ki ka senp men li rale atansyon yo konplete ak barèt epi zandal nwa

 

pearl necklace

 

Opsyon 4
Maryaj lajounen,rad kout ak twal fen,rad ak flè yo bèl tou pou yon maryaj nan lajounen,makiyaj aswe nan jaden se rad kout oubyen long men ak twal senp

 

Summer-Style-Wrap-Chest-font-b-Dress-b-font-Chiffon-Flore-Print-font-b-Long-b

 

Maryaj aswè nan yon salon,rad kout oubyen long men twal la dwe gen aparans klere,maryaj etikèt si o si fòk rad la klere epi long.

 

Opsyon 5
evite mete vès,bat poun toujou mete yon ti rad long oubyen kout paske ves fè plis anteman,biwo,elatriye siw pral nan yon maryaj toujou fè yon jan pouw parèt diferan a kondisyon ou pa depase madan marye a.

 

Fòn toujou konsidere sa pigaw janm mete yon rad blan ni yon rad pal ki ka tire sou blan,avèk sa nou diw yo la nou rete kwè lap pi fasil pouw fè chwa rad pou al nan pwochen maryaj yo envitew la