Sèks ak lajan: Ki relasyon yo genyen?

Menm si gen anpil mit nan bagay sa a gen yon gwo koneksyon direk ant 2 bagay sa yo dapre yon etid
Relasyon seksyel ak lajan paret 2 aspe ki pa gen anyen pou we relasyone yo ka paret yon bagay etranj,men anpil etid montre lajan ka afekte nenpot relasyon ki nomal.

 

Lajan= plis pasyon
Le nan yon relasyon tou 2 moun yo ap touche menm kantite lajan oubyen preske menm 51% nan koup sa yo gen yon bon relasyon seksyel,le fi a ap fe plis kob tou gen yon relasyon seksyel aktif.
Pwoblem lajan pwovoke plis diskisyon

 

Mpa gen anyen ki fe yon moun pedi pasyon gen yon diskisyon ,pwoblem ekonomik nan yon koup se pa yon bagay piti ak yon senp bagay nou ka evite yon diskisyon nan yon koup,depi gen lajan anpil pwoblem ka rezoud nan yon relasyon,men si pa gen lajan vin gen plis pwoblem,anpil plenyen.
Le travay ogmante li pwovoke plis relasyon

 

 

Genle lajan ka achte seks?men se pa jan w panse a,dapre International Journal of Manpower koup ki fe lanmou 3,4 fwa nan semen nan se kob travay yo ki ogmante ,se yon bon rezon pou travay ak plis anvi.

 

Nou panse plis ak lajan ke seks
Sa pa rive selman nan fi,77% fi panse ak ekonomi yo epi revize kont yo,men pa selman medam yo 47% gason yo panse ak sa tou,okenn moun paka ap viv san panse ak lajan,seks pa fet san manje,pou yon moun manje fok li gen lajan.

 

Estres ekonomi anile anvi
Pwoblem lajan pwovoke diskisyon nan koup la,men vin gen estres tou nan moman pou moun yo ta fe yon ti distre yo,nou panse si pat gen pwoblem ekonomik seks la te ka pi gou.

 

Sèks fè fanm depanse plis
Li paret yon blag,men yon etid montre le fi a sot pre jenital maskilen an,emosyon yo santi a ba yo plis anvi pou gaspiye ,atansyon pa fe seks lew pral achte.

 

Sa w panse?sonje se ou ki met tet ou ,nan sans sa pa kite lajan afekte relasyon nan okenn sans paske li pa bay jwa menm si nou paka viv san li.