konsèy pou chwazi pafen ou renmen an

Jodia nou vin diw kèk eleman ou dwe konnen pou lèw pral chwazi yon pafen.

 

Lèw pral achte yon pafen pigaw fè espò ni manje manje ki gen piman,pa mete pafen sou ou lèw pral achte konsa wa evite melanje sant yo.

 

sant kap dire a bezwen yon ti tan se poutèt sa pa flitel sou ou bat pouw flitel nan yon ti papye epi kite kèk minit pase pouw ka pran sant lan.

 

idantifyew ak pafen an paske li pral fè pale de ou,janw konn chwazi,kouraj ou,gouw se poutèt sa ou dwe chwazi yon pafen ki ka idantifyew tankou sak gen sant:kafe.flè.sitwon,zoranj,tout kalite pafen ki swa a
eskew konn ki kalite pafen ki genyen? wap jwenn tout kalite sant nan yo

 

Pafen:sak santi bon yo ,nou dwe mete yo 1 fwa nan jounen an

 

Dior-Jadore

 

dlo pafen:mete 2 fwa nan jounen an

 

dlo twalèt:metel 3 fwa nan jounen an

 

Kolòy:Ou ka mete valè fwa ou vle nan jounnen an

 

Splash:Sant li dire sèlman 2 èdtan

 

nota-no.1-Consejos-para-elegir-fotono.3

 

Sonje lè nap mete pafen metel kote poul ka dire tankou dèyè zorèy,nan ponyèt,anba jenou,nan kou depi pow idrate anpil se konsa sant lan ap plis rete sou ou.