9 manje ak bwason ki ka lakòz migrèn

Migrèn se yon bagay anpil moun soufri pi souvan yo toujou panse se pwoblèm ki bay li oubyen yon lòt maladi,ebyen jodi a nou vle fèw konnen sa nap manje yo ka bay li tou.Se yon doulè ki fò anpil,pa gen moun ki ka sipotel,epi tou li toujou vin ak yon vètij,vizyon twoub ak sansiblite pou limyè,doulè sa ka dire pou kelke minit,anpil èdtan ak jou

Men kèk manje ki responsab doulè sa
Manba:manba se yon manje ki kòz migrèn,epi li fèl akselere,li gen yon asid ladan ki pwovoke reyaksyon yo,anmentan li gen reyaksyon alèjik,enflamasyon ak sikilasyon.

 

Swirls of creamy peanut butter on knife with bread and jelly in soft focus in background. Macro with extremely shallow dof.

 

Byè:alkòl gen enpòtans li men nou pa fèt pou nou pranl twòp,paske sibstans li yo ka pwovoke enflamasyon nan anpil tisi nan kò a,li afekte òganis lan epi li pwovoke migrèn nan.

 

1c41ffa541a54aaea031806ca28dd0a8

 

Diven wouj:o rekòmande pou nou bwè yon tas diven wouj chak jou ki bon pou sikilasyon san men yon moun ki soufri migrèn paka pran diven lap ogmante doulè tèt la pi rèd.

 

131232874_4489c8f7f2_b

Fwomaj:fwomaj la gou anpil,nou ka fè nenpòt resèt ak li,men pwoteyin li gen ladan ogmante enflamasyon difikilte ak kontwòl doulè maltèt ak twoub vizyèl.

 

Twòp kafe:Gen moun ki pa janm rate yon jou san bwè kafe,men kafe gen anpil kafeyin ladan ki ka ogmante doulè maltèt la,se pou tèt sa yo toujou di moun ki gen tansyon piga yo bwè kafe paske menm jan li gen efè positif se konsa tou li gen negatif la.

 

Chokola:yon ti chokola bon pou kò a chak jou men fòn pa pranl twòp ki ka pwovoke yon gwo maltèt
Male avèti pa tiye kokobe,nou dwe manje men nou pa dwe manje ak eksè.