Konsèy yon manman

Saw tap fè si manman w pat la depi tou piti se li kap pran zwen ou

 

Li pwoteje ou,konsey ou ,epi tande ou. Si ou pa kwè nan tèt ou, ki moun kap fè l
Chak fwa ou te panse ou patap kapab ak yon sitiyasyon patikilye, manman ou toujou yon sipò pou ou ak ankouraje ou Fè w gen konfyans nan ou, epi motive ou pou ouka reyalize objektif ou

 

Pa manje ak bouch ou louvri

 

Li se youn nan fraz yo pi repete sou tab la. Pafwa nap manje nou bliye si se manje nap manje nou pa rann nou kont sa nap fè sou tap la ki ka bay pwoblèm nan sosyete a demen.

 

Yo toujou diw ou dwe fò ak vijilan pa kite okenn moun vin pwofite w

 

 

Pa janm pale ak etranje pou sekirite

 

Sa se yon lòt na

fraz klasik manman an men nan moman an ou pa tande pi devan wap wè sal tap di ou a toujou fyè de ou lè ou fè bèl nòt lekol la se yon moman yon paran kapab santi anpil emosyon.
Sa se sèlman kòmansman an

 

Li ankouraje ou pouswiv rèv ou

 

Konsèy sa yo ap rete nan tèt ou depi ou gen memwa yap akonpaye ou tout rès lavi ou. Manman se pi gro kado nan vi yon moun.