Bagay ou ka aktive nan viw plis pouw ka jwenn nèg ou vle a

kòman poun chache kenbe amoni ansanm ak bote fizik, emosyonèl ak espirityèl nou?jodia nou vin diw 5 aspè ou dwe aktive plis pouw ka ini botew ak fizik ou,pouw ka fè ke moun ou vle a bat pifò toujou.

 

1.Aspirasyon: Bi ak objektif,sa pral fèw parèt pi bèl toujou lèw konn saw vle nan viw,lèw se yon fanm kap lite,kap goumen pou rèv ou,sa dwe kle nan tèt ou kotew prale ak kisaw vle reyalize,sa fèw pi atiran toujou.

 

 

2.Dezi pou aprann: Yon fanm atraktiv toujou ap chache ogmante nivo entelektyèl li,li fè sa kontinyèlman san limit. Sa pa vle dil konn tout bagay,li jis ap fè efò poul anvanse pou pi devan.

 

3.Mizik: Mizik travese fontyè epi moun vin pi prè,

 

 

4.Prensip ak valè: Si yon nèg enterese vrèman nan ou,li pral siveye ak anpil atansyon valè ak prensip ou,kijan w trete lòt moun e menm ki jan ou wè tèt ou,gen anpil fi ki pa konn valè yo

 

5.Pasyan ak kapasite: Fòw aprann viv ak anpil imilite se sak fè moun,pasyans se yon bagay ki enpòtan anpil,ou pap kapab wè se moun kap swiv la kap gade tout bagay,ou bezwen fleksib fò moun nan ka wè ou kapab fè bon manman.