Eske w janm mande tèt ou poukisa chat la pwodwi alèji?

Dapre ekspè yo,dekouvèt sa a pèmèt yo kreye nouvo tretman ki pèmèt yo pwoteje moun ki soufri alèji ak bèt sa yo.Chèchè yo te etidye pwoteyin yo jwenn sou po chat la rele kap se li ki pi komen ki bay alèji a.
Moun ki alèji ak chat,se ak pwoteyin ki nan lang chat la li aleji,pipi,ak kap(ègzema sek sou po a)

 

Sibstans alèjik chat la aktive yon kote espesifik nan ko a,yon fwa kote a gen yon bakteri toksik sa a deklannche alèji nann sistem iminitè a,sa lakòz sentòm yo tankou tous,etènye ak rim.

 

 

Depiw fin konprann sa wap wè sak fè yon moun alèji ak chat,nou konnen gen medikaman ki ka ede ak alèji sa,sibstans alèjik nan chat la difisil pou evite paske se yon molekil kolan,kotel tonbe a li tou rèt la,li ka tonbe nan rad,soulye,mi,nan sèl mo tout kote chat la pase.

 

Reyaksyon alèjik rive lè sistèm iminitè a we danje a epi li aktive,se sak fè tous,grip,etènye ak rim se defans yo ye.
Se pa san rezon siw wè yon moun alèji ak chat,depiw ta konn yon moun konsa konseyel poul ale lopital