4 benefis pou manje chak maten

Benefis ki genyen nan manje chak maten

1.Amelyorasyon nan pèfòmans fizik ak entelektyèl,gen yon verite nan sa nou konn tande moun pa aprann san yo pa manje

2.Li ede nou manje ansante pandan jounen an.nou manje mwens nan manje midi,nou pran tan tou poun chwazi sa poun manje paske nou pap kouri dèyè manje,piske n te gentan manje nan maten.

coffee-breakfast

3.Anpeche konstipasyon

4.Li kenbe metabolis lan aktif pou tout jounen an epi anpeche obezite

breakfast-2