4 fason ou ka pwoteje cheve w kont solèy

1.Itilize chapo

 

2. Pa bliye mete krèm pwoteksyon kont solèy: Lè w mete krèm pwoteksyon li pwoteje cheve a kont reyon solèy la.

 

 

3. Pa lave cheve w ak pwodwi agresif: li tap pi bon si w lave cheve w ak dlo ki pa gen sèl oubyen klowòks epa solèy la sèlman ki ka maltrete cheve w.

4. Pwoteksyon natirèl: Manje rezen, fwi wouj, epina ak manje ki gen Vitamin C