Fason nou ka itilize aspirin

1. Pou moun kap retire koulè nan tèt yo:Fonn 6 ak 10 aspirin nan dlo tyèd apre lave tèt ou avè l.

 

8

 

2. Li retire tach nwa: Mete 3 aspirin nan dlo tyèd apre lave figi w avè l anvan w dòmi kite l fè 5 minit apre rense figi w ak anpil dlo frèt,rezilta yo pral fè w sezi.

 

9

 

3. Li retire kap:Mete 2 aspirin nan chanpu wap sèvi a,lave cheve yo jannw konn abitye lave l.