vye abitid ki ka swiv ou tout laviw

1.ou leve premye saw fè se sou entènèt ou konekte pouw ka we komantè ak foto zanmiw san ke ou pa priye ,ou pa konekte premyeman ak tèt ou ,sa se yon vye abitid pou tanw pa pase lib ou dwe konekte lèw bezwen.

 

anvan pouw wè sa lòt ap fè ,eseye pran chaj paw yo apre wa panse ak lòt moun,fè yon ti manje maten siw pa jwen sa pouw fè, eseye fè kè moun lakay ou kontan menm yon fwa nan semèn nan.

 

b2

 

2.li oubyen gade nouvèl negatif pral fèw pase yo vye jounen lèl fenk jou ,ou dwe oryante tèt ou nan lòt bagay ki pou fè jounen w pase pi byen,move nouvèl la fèw gen yon vye santiman dezespwa, enkyetid,pè.

 

Sa pa vle di ou pa dwe kon sa kap pase se jis reyalite siw komanse jounen an ak vye imaj li pap pase byen ou dwe respekte ak pwoteje tèt ou pouw ka gen yon trankilite nan kòmansman jounen an.

 

unnamed

 

3.mete pwoblèm yo nan 3 posizyon pouw ka gen yon vi ki pi asire paske pwoblèm ap toujou la men fòw fè efò pouw pa bal anvayi viw.

 

li pa posib pouw ap panse nan rezoud pwoblèm pa moun ke moun nan pa men bay sa enpotans ,jis pran konsyans pouw komanse jounen an ak anpil kalm,trankilite ak jwa.

 

b1

 

ane sa fè goumen pou sa ki bon ,konsa wap gen yon bèl jounen san boulvès. pa bliye renmen tèt ou anvan vye abitid se vis.