Saw dwe konnen sou vitamin A

Manje ki gen vitamin A gen anpil enpotans pou rejim
Nou konn manje ki rich nan vitamin A deja ,kek nan yo se kawot,epina,joumou,mete sa yo nan tet lis manje a,gen pech,seris,melon se fwi ki gen vitamin A tou.
Be,fwomaj bef,jòn ze yo mete aksan sou vitamin A,men fok nou pa pran yon twop pou yo pa rine rejim vitamin A

Benefis vitamin A
Li pwoteje vizyon
Li ede anpeche (katarak, glokòm,aveg elatriye)ki pwodwi nan laj ki pi avanse youn nan fwi ki fe sa se kawot

 

 

Amelyore sistèm iminitè a
Vitamin A amelyore pwodiksyon defans nan kò a ak amelyore repons antikò yo.Li ede kenbe yon sistèm iminitè fò ak,se yon gwo èd pou goumen kont enfeksyon komen fi konn genyen.Li ede tou kenbe sistem iminite a fo epi patisipe nan konstriksyon ak kenbe manbràn ki pwoteje ògàn enpòtan tankou poumon ak lestomak.

Ede nan kwasans timoun
Se yon vitamin ki paka manke le timoun ap grandi ,pwopriyete l yo enfliyanse nan pwosesis kwasans ak devlope zo a depi piti

Ou konn manje vitamin A?
Vitamin A amelyore sante cheve,zong,anpeche soud ak amelyore dijessyon.