Remèd natirèl pou konstipasyon

Siwèl se youn nan bagay natirèl ki ka ede yon moun ak pwoblèm konstipasyon,kote li elimine poupou di ak sèk,Yon melanj siwèl ak sitwon se de remèd kont enflamsyon.

Preparasyon
Engredyan:
10 siwèl
ji sitwon
½ vè dlo
Blende tout ansanm,siw nan yon moman difisil ou paka poupou bwè 3 kiyè anvan manje maten,3 kiyè a midi ak 3 kiyè nan apremidi.Pou anpeche konstipasyon,pran 2 oswa 3 gwo kiyè chak jou.

 

Enpotan
Sonje menm si wap bwè remèd sa gen bagay fòk ou evite manje
Farin
Sik
Anpil grès
Manje ki gen anpil sodyòm
Siw pa pwoteje tèt ou pa gen moun kap fèl pou ou,bwè anpil dlo epi manje anpil fib