Siw vle cheve men kèk bagay ou dwe evite

pou gen yon cheve bèl epi an sante se yon bagay ou dwe konstwi chak jou gen moun ki di sa pran anpil tan tout bagay ki bon pa janm fasil.

1)Lave cheve w avèk dlo cho pa bon , kidonk li pi bon pouw itilize dlo tyèd oswa frèt pou lave cheve a.

2)Seche cheve ou avèk yon sèvyèt ki fet ak koton oubyen yon twal koton

3)pa itilize fè cho ,yo fè cheve yo malad siw anvi pase chevew, mete krèm rpteksyon ladan

 

cheveux-afro-shampooing

 

4)si wap mal manje cheve a pap jwenn vitamin ak proteyin ki pou edel ,se pou sa li bon pouw siveye sou sa wap manje yo

5)lave bwòs wap penyen an 1 fwa nan semèn nan ou pa oblije lavel chak jou

 

6)koupe pwent chevew yo chak 2 mwa

7)siw gen cheve long ozwa longè mwayen,li rekomande pouw trese chevew anvan w al domi,sa ap rann li soup bèl lew leve nan maten pataje avèk nou ti konsèy ou bezwen pou pran zwen chevew