Konsèy pou fè yon fanm ak siksè

Fanm moden nan gen anpil defi lap fe fas poul ka tiyonfe nan mond travay la poul rive nan sikse pwofesyonel li tou.Prensipal defi yo pa soti deyo,men nan pwop konfyans yon moun pa genyen nan tet li ak ensekirite ki nan lespri yo.

Kisa yon fanm ki lage ko l nan mond biznis ka fe swa kòm antreprenè oubyen pouvwa egzese?

1.Kwe nan tet ou.Li esansyèl pou konnen ke w ka reyalize tout bagay ou pwopoze

2.Konnen w,pa pe mande padon ak patne w,zanmi w,elatriye ak tout lot bagay ki ka fe w miyo nan domen nan

3.Fe plan vi w,sonje sikse pa kesyon desten,men rezilta dezisyon w pran chak jou

 

 

 

4.Toujou bay pwiyorite,piga w janm sakrifye etap nan vi w,men prepare l byen pou w ka rive nan maksimòm

5.Toujou ou menm ,pa gen pi bon kle sikse nan yon fanm ke kenbe kapasite l ak ranpli devwa l kom yon manman,zanmi,madanm,yon lide nan domen li.

Nou espere ti leson sa itil ou