Konsèy pou chwazi pwoteyin

Pou chak gram pwoteyin gen sèlman 4 kilo kalori,tankou kabòn,pandan grès la gen 9 kilo kalori pou chak gram,anpil fwa vyann mèg yo tankou:pwason,bèt volay ak pwodui letye,fwi,legim,sereyal pa sifi pou kouvri yon bon pwogresyon,sa pèmèt ak konpayi ki kapab yo fabrike pwodwi pou konplete kondisyon ki nan rejim alimantè a,li depase limit kalori.

Tèlman pwoteyin gen popilarite,sou mache a gen plizyè kalite ki fè menm bagay la,men genyen ki pi bon ke lòt,anmentan tou pa janm gen youn yo bay plis enpòtans ke lòt la,se poutèt sa anvan wal achte chita pouw ka gade byen saw bezwen an kisa ki konpozel ak poukisa se mak sa yo rekòmandew,faktè yo dekouvri ak efikasite ideyal pou tout kalite kò.

Benefis pwoteyin
Anplis li ranpli fonksyon nan satisfè bezwen yo chak jou pou atlèt,gen lòt rezon pou achte pwodwi tankou:Absòbsyon pi rapid anvan egzèsis,amelyore dijesyon ak absòbe eleman nitritif,pèmèt asid anime yo koule plis pandan jounen an

unnamed (7)

Kòman pouw chwazi yon pi bon pwoteyin?
Premye bagay pouw fè,lè wap achte yon pwoteyin,se fè diferans ak tout lòt yo anavan w chwazi youn,sak fè misk yo miskle a,yo fèt ak grès,pwoteyin,kabòn,yo pa rekòmande miskle misk lan paske chak posyon pral jenere yon ogmantasyon nan kalori.

Nan ka sa yo rekòmande pou moun achte pwoteyin poud,lè yo gen sèl karakteristik sa yo
Ki pa gen anpil grès,de 1 jiska 5 gram pou plis
Kabòn 1 jiska 5 gram pou plis
Gen yon nivo wo nan pwoteyin ant 20,30 gram chak posyon

Kalite mak la
Se menm jan lè wal achte rad,rad ki pi chè a fèt ak pi bon materyèl,yon bagay konsa pase ak pwoteyin yo.lè wap achte yon pwodwi asirew achte mak yo pi respekte a.

unnamed (6)