Kote w ka fè sèks nan kay,chanm nan pa ladan

Ou pa konn ki sipriz pouw bay mari w nan pwochen relasyon entim nan,ou gentan ranje kabann nan ak flè deja,ranpli chanm nan ak balèn,ou pa konn sa pouw fè ankò,ou vle konnen kijan pouw sòti nan woutin sa?sòti nan chanm nan,chache kote pouw fè l.

Pi bon kotew ka fè sèks sanw pa soti lakay ou se
Sèks nan kwizin,nou pral pran dife
Siw gen tout engredyan pouw fè sèks tankou:mari w,ou anvi pi bon kote nan mond lan pouw prepare l se nan kizin nan,nou ka bal plis gou ak krèm,diven pouw ka pa desan tab kizin nan,jan fi a chita anlè a se pi bon fason pou aktive pwen G a.Sèks,tankou kafe cho sou tab kizin nan.

Chanm envite
Se yon chanm vre wi,men se pou envite l ye,ou pa rantre ladan fasil nan sans sa li vin yon chanm otèl nan kay la,se yon chanm otèl ou fenk antre fè tout kalite ti jwèt seksyèl,pouw ka jwenn yon bon aktivite seksyèl,nou ka fèl atè,apiye nan mi ak sou bifèt yo.

amante3

Kanape,klasik pou fè sèks
Apre kabann kanape se yon kote pou n pratike sèks nan kay la,pandan wap gade televisyon,kanape se yon kote trankil,konfòtab ak detann pou pratike kèk pozisyon seksyèl pou rive touche ogan yo.

Pandri
Tout sa depan ki gwose pandri n nan ye,men sil gwo nou antre ladan mpa kwe nap kap sòti,sin gen yon pandri etwat se kanpe pou n fèl,nou ka kòmanse itilize san jwenn andan pandri a tankou:sentiwon,foula pouw jwe.
Reyalize imajinasyon seksyèl”nan douch la”

Nap benyen pandan sa nap sal kò n,pa gen dout nan sa douch se youn nan pi bon kote pou yon moun fè sèks nan kay,fè atansyon fòk douch la toujou pwòp pou n pa pran maladi se pa nan nenpòt douch pratik sa ka fèt.