Pwoblèm entim nan koup la

Anpil koup soufri kek ti pwoblèm seksyel nan abitid yap viv sa ka rive nan pwoblem grav jiskaske yo domi fache gen yon ti pwoveb ki di mari ak madam pa domi fache,lit pou anvi pafwa se yon matye yon moun pa pase,men ou dwe lite pouw pase matye sa.

Jwi ankò
Si seks vin yon pwoblem,sa w dwe afwonte se baz pwoblem nan gen bagay ki ka fe lanmou an pi aktif pase anvan oubyen menm jan ak anvan sa pral depan chak anvi moun.

Manke relasyon entim
Relasyon an gendwa pa menm jan paske gen pwoblem travay,timoun elatriye,li gendwa pa menm jan paske okipasyon yo vin twop,men si vin pa gen kontak entim se yon lot pwoblem.mete dife nan relasyon an lanmou se abitid.

 

Mekontantman
Satisfaksyon seksyel dwe yon pwen kle ou pa dwe janm kite sa deye ni an dezyem pozisyon,fe sak nouvo poun rive satisfe tet nou,sak konn mal pafwa moun yo pa menm rann kont si yo pa rantre nan relasyon pou yon bon tan telman vi sa mouri.

Pwoblèm ereksyon
Sa konn yon pwoblem tou epi kou moman relasyon an rive vin gen estres pou afwonte piskew konnen w ka kanpe nan wout oubyen ou paka dire,kominikasyon se kle nan yon koup pale ak moun ou ye a nenpot sak pase,nou panse lap konprann nap jwenn solisyon an ansanm.

Pa kite anyen kenbe w nan wout
Depi pa gen doule jwi sa gad deye,konn tet ou kwe nan sa wap fe a,yon bon relasyon seksyel ka mennen w nan yon konplisite ektrem ki ka twadwi nan yon relasyon pou lavi