Egzèsis pou dechaje tansyon ki akimile

Nou tout konn santi estrès,men nou youn pa prepare pou eksperimante konsekans terib sa yo.Pafwa konn tèlman pa gen kontwòl se achte san rete,san ke w pa bezwen sa wap achte yo,men ou pa janm panse si estrès ka fè sa.
Nou pa toujou ekilibre pou chwazi gen yon bon panse poun konn kijan poun libere estrés.

1.Fè egzèsis pou dechaje tansyon
Fèmen zye w,konsantre pou libere tout enkyetid epi rale souf 3 fwa byen fon.Respire nan nen ou ak rann souf nan bouch la.Rale souf nan epi rann li nan bouch.

2.Fè egzèsis pou gen enèji
Kom ou fin liberew ak tansyon an,ou dwe fokis kouyea pouw rekipere enèji,reyalize 3 respirasyon ak entansyon sa

 

 

3.Fè egzèsis pou jwenn trankilite
Kè a toujou ede nou konsève estabilite,poutet sa mete menmw sou li epi reyalize 3 respirasyon tou dousman,rale souf epi rann souf nan nen.Janw wel la,pouvwa reyèl la se nan entansyon.Chak fwa ou konsantre sou li,wap pral rive nan efikasite egzèsis sa yo,epi wap pral gen plis ekilib nan lavi w.

Eseye yo!