Benefis asid folik nan fanm ki pa ansent

Kò w itilize asid sa pou kreye nouvo selil epi evite domaj nan mwèl ak sèvo,nan premye semèn ou poko konnen siw ansent asid folik la pa sèlman benefis pou ti bebe a pou tou nan fiti.

Prevansyon kansè nan tete
Bwè anpil alkòl ka pwovoke kansè nan tete,men siw gen yon pousantaj asid folik ki ba lap fè kansè a gen plis risk poul devlope
Maladi kè

Huevostomate

Gen yon asid anime nan san an sil gen yon nivo wo pwodwi maladi ke,asid folik ansanm ak lòt vitamin B separe asid anime sa nan san an,se nan fason sa nivo l desan,imajine siw pa pran asid folik nan kisaw ye.
Anemi

Kò a bezwen asid folik poul ka fabrike lòt globil wouj.Lè selil yo pa jwenn kantite asid folik la,kòmanse pwodwi mwens ak gwo globil wouj sak fin bay anemi megaloblastik.
Kondisyon ki gen rapò ak laj