Ou dwe pozitif

Chwazi yon fason pozitif nan panse vin espesyalman enpòtan si nou dakò ak lide nou se sa nou panse.Se konsa, si nou panse pozitif, si nou adopte yon atitid optimis nap gen anpil benefis ,men sa pa vle di nou pap tante ak pesimis epi fayit.

 

Ki benefis ki genyen lew panse pozitif ap optimis? anplis kisa nap gen pou fe pou panse plis pozitif?eske se vre nou ka chanje jan panse ak konveti nan yon moun pozitif?

 

 

Yon lespri pozitif pwisan
Sak verite a seke yon lespri konsa ka rive fe bagay moun nan pat panse nan sans sa chwazi yon lot jan pouw panse ka fe diferans ak moun ou ye la ak saw vle ye.Yon moun pozitif ka fe anpil bagay,chak panse ak desisyon ka fe yon enpak sou vi nou.
Chanje abitid pouw ka yon moun pozitif

 

Optimis se yon bagay ou aprann sa vle di nou paka pwograme jan n panse,we ak gade,kom etid yo montre nou ka ansenye tet nou kote nou ka we mond lan pozitif,pou n reyalize sa kle a se chanje abitid, abitid ka ede n rive nan sikse konsa tou li ka yon obstak epi trennen nou nan echèk ,kit abitid la bon oubyen mal li fe pati nan vi nou.

 

Len bezwen fe bon bagay li fasil poun adopte yon bon abitid,lit la vin reyel,se poutèt sa nou dwe aktif ak fè efò pou bati bon abitid se yon defi pou tout moun