Poukisa chen niche?

Kesyon an kounye a se poukisa yo niche?

Yo niche moun pou yo rekonèt yo
Yo pran sant lwen,men tou lè yap pran sant yo aprann,niche bouch yon lòt chen ka fèl santi si gen manje pre,konsa tou sil nichew li ka ap mande w manje,sant yon moun bay anpil enfomasyon tankou konposisyon chimi(òmòn ak lòt pwodwi chimik nan po a)sante ak atitid ou se poutèt sa yo niche youn lòt lè yo rankontre yo fè sa ak moun tou.
Yo niche tankou yon soumisyon,niche se yon siy soumisyon pou chen,pa mande si lap niche pyew se yon jan poul montrew respè

 

Niche pou enkyetid
Konsa li ka yon siy enkyetid,yo niche objè,siw panse li ka gen yon pwoblèm enkyetid cheke yon veterinè ak li
Yo niche paske yo renmen w
Anpil nan jès sa yo se yon siy lanmou,manman chen yo niche pitit yo pou benyen yo,se youn nan fakte ki pi enpotan,se poutèt sa li ka niche w lèw antre nan kay la tankou afeksyon,niche w lèw fin bal karès poul remèt ou jès la.