Fè estrateji pou satisfè objektif finansye w

Men kèk estrateji ki ta ka delivre yon retou favorab pou sa ki se nòmalman sèlman yon envestisman ti efò.Men kèk estrateji ki ta ka delivre yon retou favorab pou sa ki se nòmalman sèlman yon envestisman ti efò.

1. Cheke lis wap achete yo
Eske w sonje pou kantite lajan ou gaspiye nan manje nan lari mwa pase a?sa w jwenn lan se li ki pral ede w kontwole sa wap achte nan mwa sa,achte tout bagay ak kontwol.

 

2. We tèt ou an premye
Anpil moun chwazi peye bil oubyen det yo anvan,apre sa yo gaspiye tout sa yo rete a,moun nan sa yo pa janm gen yon finans an sekirite,gen moun ki panse konsa yap gen ekonomi,men li enposib fok ou sispann achte pou w pa dwe epi jere bil yo pou yo ka vini mwens lajan, le yon ti kob antre,premye sa pou w fe se mete yon ti kob sou kote kom ekonomi,pa janm depanse l si pa gen yon ijans

 

 

3. Fè kèk ekonomi pou yon ijans
Siw se yon moun ki pa renmen mete kob nan bank,li tap bon pouw gen yon ekonomi pou 3 mwa lakay ou,konsa wap pran yon souf

 

4. Ou gen kat kredi
Pa abize kat yo,achte saw bezwen pa achte pa anvi,nou konnen bagay sa yo atiran,gen moun pri lap touche chak mwa se pou menm pri sa li achte sou kat la,nan sans sa ou pap janm rete lajan nan menm.