Men sa pouw manje anvanw al dòmi

Al dòmi grangou nou pa kwè se pi bon dezisyon ou ka pran,lide a se kouche ak estomak ou poul gen yon bagay ladan epi vant ou plen men ak kèk kondisyon ou pa dwe depase limit paske li aswè
Men kèk bagay ou ka pran:

 

1. Yon tas sereyal entegral ak lèt
2. Pen ak zaboka
3. Pen ak manba +1 fig
4. fwi sèk

ui

5. yogout natirèl ak sereyal
6. fwomaj + biskwit sèk
7. Pistach

unnamed

Siw pran yon ti kal nan saw pi renmen nan lis sa nou kite pou ou a nou pa panse li pap fèw anyen jann diw la tout bagay gen limit yo ou paka manje depase nenpòt bagay a nenpòt lè fòw gere sante w tou.