Mask natirèl

Si w pa gen lajan sa pa vle di ou paka fè bèl ak kò w se pou sa jodi a nou pote kèk ti mask natirèl pou ou.
Itilize tomat
kraze 2 tomat nan yon ti bòl ak lwil oliv apre pase l nan figi w fè sa yon fwa nan semèn nan.

Sitwon
pire sitwon an apre pase nan figi w ou ka fè sa chak jou li retire tach nwa li fè po w vin pi kle ak bèl

Itilize konkonb
si w gen boton nan figi w konkonb nan ap ede w,koupe l epi mete l nan figi w fèl fè 15 minit.