Mit sou manje ke w ka oubyen pa ka itilize nan moman rejim

Gen anpil mit,nou vin pataje kek ak ou,wap jwenn yo pi devan kontinye li

 

Siw pran kabon aswe wap gwo:Si nap pale de mit bagay sa a se li ki pi komen kabon vle di tout manje ki lou yo tankou espageti,vyann wouj an gwo manje grès,nou toujou tande gen lè pou manje sa yo.

 

Pa manje pen:Pa gen okenn manje ki ka fè youn moun gwosi pou kont li san l pa melanje ak yon lot bagay,twop kalori se li ki fè moun gwo,se li menm ki akimile grès nan ko a,yon defisi nan li ka fè n pèdi pwa.

Ashley-profile-main

 

Fon pa manje gres pou n ka desann:Grès la enpotan pou anpli fonksyon nan oganis lan,li regilarize omon seksyèl nou yo,li ede metabolize vitamin ki fonn nan grès ,li regilarize kolestewòl nan san an ,men se pa tout grès ki bon pou ko a.

 

Fè egzèsis kadyovaskilè:Li pi bon pou pèdi pwa,egzèsis kadyovaskilè se jis youn nan bagay ki akaonpanye l nan wout pou n pèdi

Pa manje menm kalite manje yo:Ou ka toujou manje menm manje yo,men mwens kantite epi manje ak kontwòl pa kite bouch ou kondwi w.

 

Mpa bezwen fè espo depim pa manje anpil:Espò bon pou lasante moun ta sipoze fè l chak jou li te mèt 30 minit minimòm,lè wap fè rejim.