Relasyon gason renmen

Sa a se rezilta syans nan konpòtman sikososyal nan moun ki aktif nan seksyèlman plizyè peyi.Gason valorize bote eksteryè fi,depi premye jou a li gentan konnen ki kalite relasyon li vle ak fi sa lavi mete devan l lan.
Relasyon gason renmen

 

Gason toujou ap pran yon chans,si sa mache byen pou yo yap kontinye.epi yo ka menm rive fè yon fanmi ak moun sa depi bagay la komanse mare yap mete deyo nan sans sa relasyon fizik la konte pou yo anpil,yo plis kwe nan sa yo wè a,atirans seksyèl,depi yo bezwen pale ak ou yo toujou te wè w yon kote men yo pa sonje.

couple-915998_640

 

Lèw we moun nan fin fè yon renmen fou,li vin tounen yon adiksyon pou li,menm sil konnen li pa vle moun nan,men lap fè yon jan poul
toujou ap swiv li poul ka distrè l,jan relasyon sa yo pap pa fini ak yon zen pa mande si moun yo marye li vin gen yon doub vi gen yon bagay ki mare l dèyè.

 

Sediksyon an rete yon gwo mistè nan melanje sekrè kom sa se yon gwo pwoblèm pesonèl,li difisil pouw kategorize tout paske ou pa konnen lè moun nan ap pale sil serye oubyen non,gen gason ki konn menm rive planifye maryaj ak fi epi kite yo devan legliz la.Gason renmen plezi se apre lap we sal te panse a se pa sa epi yo renmen sevi ak presyon,yo bay respè ak moun ki respekte tèt yo.