Manje ou ta dwe evite si w soufri gaz

Men saw pa dwe manje si w soufri gaz
Manje ki gen piman
Pwav
Nenpòt pwodwi letye ki gen lèt konsantre
fwomaj fò oubyen pike
Bwason ki gen alkòl
Pwodwi ki gen tomat
Bwason ak manje ki gen kafeyin
Te mant,te nwa oubyen vèt
Bwè anpil kafe
Nenpòt kalite chokola
Ji zoranj ak chadèk
Konsèy
Manje 5,6 fwa chak jou pou redwi domaj asid la pwovoke,bwè anpil dlo pou idrate lestomak la,kenbe yon bon ijyèn.toujou sonje lave menm w anvan ak apre wale nan twalèt ak anvan w manje.