4 kezyon ou ta dwe poze anvan w bay vag nan yon relasyon

Nan moman sa ou gen anpil pwoblem ak patne w?ou pa santiw byen ak moun sa oubyen ou santi le a rive poun fe yon kite sa?

Siw kwe nan kwaze,premye bagay pouw fe se panse konsa wa gade siw jwenn yon dezisyon ki mye.
Tout relasyon chanje se pousa ou dwe gne je w ouve pouw ka we chanjman yo pouw ka we pou pran poz epi pale ak patne w,gade ki pi bon chemen nou ka pran pou rezoud pwoblem nan,bay vag la pa toujou bon chwa.
Siw pa konn ki wout pouw fe,poze tet ou ti kesyon sa yo anvan nenpot dezisyon wap pran pou koup la
Moun sa ak relasyon an,fem vin miyo?

Tout moun ki nan yon relasyon se pa yon bagay konsa konsa,se yon efliyans ki vin fe 2 moun sa yo konekte.Eske se yon relayon anbisye,joure toutan,vye jes,anpil kritik,jalouzi,elatriye?

Youn nan sentom ki fe w santiw vle bay vag nan yon relasyon se lew pa santiw an sekirite ak moun sa,men sil fe w santiw byen,li enspire w,few grandi,li ede w rive ak objetif ou,nan sans sa li tap bon pouw kontinye relasyon sa.Kle pou w konprann si moun sa se li ou bezwen li fe w byen.Gen patne ki pran diplom nan fe lot la pase moman mal oubyen diskrimine l,dil pawol negatif,li pa janm satisfe ak ou.Nan sans sa nou ka pale de yon relasyon vyolan,emosyonel nan ka sa pa gen chwa ou met bay vag.

Poukisa se kounyea menm mwen vle bay vag?
Si se nan jou yo panse sa monte nan tet ou,li enpotan pou w analize kote panse sa soti,kisa ki chanje nan denye jou sa yo?

se yon bagay nomal,ou gendwa pa santi w byen,men sak pwodwi malez sa,ki moun ak sitiyasyon nouvo ki nan vi w nan moman,si youn nan bagay sa yo pa koz se ale ou vle ale bay vag.Si gen lot bagay ki koz se analize enpotans li sil gen vale.Dezisyon an nan menm selman wap gen pou w viv avel.

Li enpotan pou w fe chanjman sa ?