Farin nan rejim alimantè

Farin fè pati enejetik ki gen fonksyon prensipal li bay oganis lan enèji li bezwen,li konseve chalè ak tanperati kò a.Sereyal grenn yo gen fè,vitamin B konplèsk ak fib,farin ka fè plizyè bagay tankou:pen,tat,gaton,bonbon elatriye.

 

Farin sòti nan ble,diri,pòmedete,manyòk ,elatriye.Yo se sous vitamin,mineral ak pwoteyin,se yon manje ki komenm nan tout peyi

Nan piramid alimantasyon farin lokalize nan ,sa vle di se youn nan pwodwi moun dwe manje plis chak jou piske li se baz tout manje,ladan nou jwenn anpil eleman nitritif ak eneji ki ede n fonksyone ak fos apwopriye.

 

Le farin nan pa melanje li dijere pi fasil,sa fe metabolism lan aktive pi rapid,sa jenere yon sansasyon sasyete entans men kout,yo di li ka anfle sistèm dijestif la epi fe vant lan gonfle.

 

Avwan, diri, makawoni, pòmdetè, pwa, fig mi, pòmdete, mayi, kawòt sa se kek manje ki gen kabòn ,se pa sel diri ki genyen l yo ekziste nan kek vejetal,fwi ak anpil lanmidon ak kek pwodwi letye.