Chanpou kont pis pa sifi pou anpeche bèt la enfekte

An pwoteje vi chen yo kont pis,ni vi w tou pis la ka tout kote nan kay la

 Enpòtans ijyèn:li enpòtan pou lave kote chen an dòmi ak kouzen kanape yo,twal oubyen dra kote yo rete anjeneral,pis yo rete nenpòt kote.Kenbe yon maksimòm ijyèn pou anpeche parazit sa inonde kay ou.

 Penyen chen an:pou retire pis sou chen an,anplis chanpou a,li enpòtan pou penyen l ak yon peny dan fèmen pou byen retire bèt yo(fouc).

 Dezenfekte tout kay la:si chen w lan gen pis,li enpòtan pou desenfekte,mèb,kanape,elatriye,nou gen pouw diw nan yon lòt atik kijan pou retire pis nan kay.

Perrito2

 Trete tout bèt domestik yo byen:siw gen lòt bèt nan kay la tankou:chat,chen,li enpòtan pouw netwaye yo ak pwodwi kont pis konsa yo ka enfekte ou pa janm konnen.

Nou ka pwofite pwopriyete lwil lavand pou pis paske sant plant sa genyen an aji kòm pwodwi pou repouse moustik ak parazit.

Pa fè neglijans ak bèt yo,pwoteje yo se sove vi yo,li pap janm diw sal santi paske yo pa pale,men chache konpran lè yo gen yon pwoblèm,epi eseye rezoud li.