Fraz pou yon lanmou entèdi

Yon lanmou entèdi se yon lanmou pou yon rezon oubyen pou yon lòt bagay li pa vin yon reyalite.Pou tout moun ki te viv eksperyans sa a,fraz sa yo se pou nou.
“Lanmou kenbe de difikilte:renmen yon moun ki pa renmen nou,renmen pa yon nou pa janm arive renmen”
“Okenn moun pa gen pouvwa sou lanmou,men lanmou domine tout bagay”
“Yon moun ki sipliye lanmou pi mizerab ke tout mandyan”
“Lanmou nou se tankou lapli kap farinen,apre larivyè desann”
“Menm si nou renmen ankachèt,mwen konen se yon bon lanmou,paske lèm avèw tout lòt bagay egziste”
“Syèl la tonbe lèw pa la,nou gen mond nou…jou a pa janm pase lè nou ansanm”
“Mwen esperew santi menm sam santi yo,konsa wa eksplike m si sa a se lanmou”
“Mwen te toujou santi lanmou sa entèdi,men chak ti tan mte pase ak ou,te fèm kontan anpil”
Love-pair-dance-in-moon-light-PSD-template-HD-images
“Lanmou pa janm pèdi,sèl sil pat resipwòk,lap retounen vin chache afèl”
“Mwen renmenw cheri,menm si se kont volonte m,m renmen w ak anpil lanmou,ki kamoufle nan amitye”
“Anpil fwa map bat poum retire w nan tèt mwen,men lanmou sa pi fò pase yon pen de mò”
“Se yon peche renmen w,paske mgen yon moun nan lavi m,men pi gwo peche a tap sim gadew epi mpa santi anyen”
“Si renmenw se yon peche,ebyen janm sispan peche poum bò kotew,jis nan lanfè ma kanpe”
“Gason ak fi fèt pou renmen nan nenpòt sikonstans lan”
“Pa gen pi gwo lanmou ke yon lanmou entèdi,se lè saw santi valè lanmou,entediksyon an eksite dezi m poum renmen”
“Zanmi fi ak gason se yon pasaj ki kondwi ak lanmou”
“Pa gen degizman ki pou anpil tan,lanmou an kachet oubyen fè sanblan gen lanmou,yon jou tout bagay ap devwale”