krèm ki pa gen anpil kalori pou siviv ak chalè

Krèm sa yo pa pran anpil tan pou fèt sèlman 5 minit
Chokola oswa melon?de krèm rafrechisman senp nou ka fè nan moman chalè sa.Chwazi gou ou pi renmen an epi lap fèw pase yon pi bon jounen pandan wap jwi de yon krèm ou konn sal gen ladan.
Engredyan
 500ml dlo kokoye
 60g poud kakawo san sik
 2 fig mi
 Yon ti gras sèl pou ogmante gou a
Preparasyon
Wap gen pouw blende tout bagay sa yo ansanm,apre vide l nan veso,metel nan frizè a pou 6 èdtan,oubyen pou lèw anvi manjel la.
f4f04411220f7e405ee9cc258693f47d
Engredyan
 500g melon (kale ak koupe)
 1 konkonb (kale ak koupe)
 ji yon sitwon oswa de sitwon yo
 Yon ti sèl pou plis gou
 1kiyè siwo myèl
Preparasyon
Pouw fè krèm sa,fè menm bagay ou te fè pou pa chokola ak kokoye a,nan mwen ke 5 minit lap pare,apre yon tan nan frizè ou ka kòmanse jwi l.
descarga (4)