Kijan pouw fè konnen si w ap leve yon timoun abizè ?

nou swiv timoun ki abizè yo se manman menm jan avèw ,avèm ki leve yo avèk anpil lanmou epi toujou ap chèche byennèt sosyal timoun yo.
le jan pwoblem sa yo prezante wap mande sak pase

Sante mantal ak emosyonèl yon timoun li komanse depi nan devlopman sosyal, nou al gade dirèkteman devlopman nan konpetans emosyonèl yo,valè sosyal ak fanmi, ki gen ladan aksepte, koperasyon ak jenerozite.

aggresgive boy
aggresgive boy

nou pral pataje ak ou 6 aspè ou ka wè si timoun nan se yon abizè

1.lèw pa bal pinisyon lèl fè yon bagay, pou anpil paran se yon blag chak sa timoun nan fè oubyen se pa fòt li

2.yon timoun ki agresif ki pa respekte moun

3.yon timoun ki vle tout sa li di se sa

4.lèl yon kote li vle se li ki pou dirije pase lòd sou lot timoun

5.yo pa vle obeyi ak moun ki gen otorite nan kay la

6.reg kay la pa janm klè pou yo oubyen yo pa janm konprann sa kap di yo
se pa yon jwèt li ye lè yo diw komanse leve timoun yo byen depi nan premye 5 lane li yo se nan lè sa ou gen plis tan pou li.

ninos-agresivos

yon timoun pa janm trò piti poul konpran oubyen tande règ ki pase nan kay la.Se tou piti pou nou leve yo ak anpil prensib lèl pi gran poul pa vin pi mal