Diskisyon yon koup kè kontan konn fè

Pou jwenn yon koup ki kontan nan relasyon, gen kèk bagay enpòtan ou kapab fè:

 

  • Kominike: Kominikasyon se yon eleman kle nan tout relasyon. Pale avèk patnè ou, tande li, ak ekspime sa ou santi a. Fè yon efò pou konprann lòt moun nan relasyon an epi konsidere opinyon yo.
  • Asepte ak respekte diferans: Pa gen de moun ki menm jan. Gen kote ou pral gen diferans nan opinyon, enterè ak valè. Li enpòtan pou wè diferans sa yo kòm yon avantaj epi respekte yo. Aprann sòti nan konfli ak lòt moun nan fason ki respekte ak tolere lòt moun nan baryè ak enterè yo.

 

 

  • Soutni ak enspire: Soti nan moman difisil yo, se yon bagay ki enpòtan nan yon relasyon. Soutni ak enspire patnè ou nan atizay yo ak objektif yo. Montre enterè ak enpòtans nan sa li vle akòpli nan lavi li.
  • Pataje moman pozitif: Pataje moman pozitif ak kreye souveni bèl ansanm. Fè aktivite ki fè ou kontan ansanm, ri ak lòt, epi aprann apresye prezan patnè ou nan lavi ou.
  • Respekte konfyans ak fidèlite: Respekte konfyans ki genyen nan relasyon an. Fidèlite se yon pilye ki enpòtan nan yon relasyon siksè. Kenbe pwomès ou ak evite zak ki kapab kraze konfyans ant ou epi patnè ou.
  • Konsidere enterè lòt moun: Pote atansyon ak konsidere enterè ak bezwen patnè ou. Li enpòtan pou tande sa lòt moun nan relasyon an bezwen ak fè efo pou satisfè yo.

 

 

  • Sove lit ak rezoud konfli avèk respè: Lit ak konfli ka rive nan tout relasyon. Lè sa a, li enpòtan pou fè fas ak yo ak respè. Ekri yon konsèy epi tande lòt moun nan lit yo. Rezoud pwoblèm yo ansanm ak kreye solisyon ki satisfètou ak patnè ou.
  • Fè tan pou yo: Nan mitan nan kouran lavi, gen kèk fwa nou bliye pran tan pou relasyon nou. Li enpòtan pou fè tan pou patnè ou, pase tan ansanm, ak kreye moman espesyal pou yo de. Menm nan mitan aktivite chaje, fè tan pou yo prezante yon enpòtans ki pi wo pase tout.

Byen sûr, genyen plizyè lòt bagay ki ka enpòtan nan kreye yon relasyon kontan ak siksè. Chak relasyon se diferan, kons