Kawòt youn nan rejim alimantè

Ki pwopriyete kawòt genyen pou ede moun pèdi pwa?
Kesyon yo anpil
Kalori kawòt la pale pou tèt li nan 100 gram kawòt gen 25 kilo kalori,la yo tou montrew kawòt la pa fè moun gwo,li rich nan fib,vitamin,Karotèn,se youn nan manje nou pa dwe janm bliye mete nan lis vejetal nou,li eden fè dijesyon.

 

poukisa rejim kawòt la bon?
Li senp pouw manje kawòt,ou ka metel nan tout manje wap fè,oubyen chodel pouw ka manjel konsa,pa bliye ou ka manjel kri tou lè konsa pwopriyete li yo plis konsève
yon moun dwe manje 6 kawòt pou pi piti chak jou,anplis li se yon legim ki gen anpil valè,nou ka metel nan salad,pasel nan visaj,fè mask cheve avèl.

 

 

  1. Bwote Vitamin: Karot se yon sous bòn nan vitamin A, ki enpòtan pou vye epi sante bon jan zye. Li ka ede amelyore vizyon nou epi pwoteje je nou kont maladi.
  2. Anfisan: Karot gen anpil anfisan, ki ka ede nan sante sistèm iminite nou yo. Li ka renfòse defans kò nou kont enfeksyon ak maladi.
  3. Antioxydan: Karot gen yon kantite enpòtan nan antioxydan ki rele beta-karoten. Antioxydan yo ka ede pwoteje kò nou kont domaj radikal lib yo ki ka kòz maladi tankou kansè ak maladi kadiyovaskilè.
  4. Sante kadiyovaskilè: Karot gen kapasite pou diminye riske maladi kadiyovaskilè tankou atak kadyak, kwasans sou wòch nan chèz kadyak, ak andomaje pou wòch nan chevèchèt.
  5. Pwoteksyon pou fwa: Karot ka ede netwaye fwa nou epi fasilite pwosesis detoxifikasyon. Li kapab asiste nan elilminasyon toksin ak debri nan kò nou.
  6. Bwote Fiber: Karot gen yon bon kantite fiber, ki kapab ede nan fonksyon regilye ak sante sistèm digestif nou yo. Li ka soulaje pwoblèm tankou konstipasyon.
  7. Pwoteksyon pou po kwa: Karot ka ede renfòse po kwa nou yo ak amelyore sante yo. Li ka bay yo yon koulè sante ak lesklè.

 

korenckov-sok

 

men kijan ou ka rive manje 6 kawòt nan yon jounen
1 kawòt pou ji nan maten
1 kawòt pou manje apre midi
2 kawòt rache nan salad
2 kawòt chode pou dine ak yon moso poul

 

Sonje ke lèw manje kawòt la kri,li gen plis pwopriyete nan eleman nitritif ak fib,ou ka prepare ji kawòt ak sitwon ki gou anpil,gen moun ki melanje kawòt ak kokoye,bèrav,epina,elatriye.