Kribich ak Espageti

Se yon manje ki gou anpil nou konen kribich vann chè men nenpòt lè ou ka eseye. Sa wap bezwen?

  • 400 gram kribich
  • 2.50 gram bè
  • 3 dan laj
  • sel, piman
  • 1 espageti
  • 1 kawòt
  • 1 magi

 

 

1. Mete espageti a bouyi

 

2. Fri laj la apre koupe kawòt la piti mete ladan l si w vle ou ka mete lot epis ou sèvi mete kribich la, bè magi fè yon bon ti sòs

 

3. Melanje espageti a ansanm ak sòs la kite l fè yon ti tan apre desann li. Nou espere ti resèt sa itil ou mesi paske w te li