Ki jan yo rezoud pwoblèm sèvikal

move pozisyon nou pran yo ,komanse ap fèn santi gwo doulè nan kou ak zepòl
sèvikal yo gen fonksyon pou kenbe tèt ak kou nou sa yo pèmèt tèt la gen yon gwo fleksibilite.
teknoloji jwe yon gwo wòl nan lavi nou, ak travay se esansyèl, annmentan tou nou pa dwe kite l afekte sante nou

 

Men kèk konsèy nou pote pouw

 

1)pran yon bon posizyon lew ap ekri nan telefòn ou ,mete ekran telefòn nan menm nivo ak zyew
2) fè egzèsis pandan jounen an detire kou w pa rete fè jounen chita nan telefò oubyen laptop pa bliye pwoteje tèt ou anvan
3)pa chita krochi tèt ou dwe nan menm liy ak kolòn vètebral ou

 

Komanw ka anpeche kontraksyon miskilè

 

ou dwe fè mouvman ak fè egzèsispou pou dow pa janm nwiw,anpil bagay ka koz doulè nan do sitou pou fi yo
si moun nan domi mal ,sil manke fè mouvman,sil manke fè aktivite

 

Men kèk fè egzèsis nou ka fè

 

1) Leve yon sèl pye
ejer3
2) vire pye yo tou won

3)fòm Pon an
ejercico1
4)koube tou de pye yo

5) fè abdominal
ejercicios-abdominales-modificado

6) fòm lapriyè
7) fòm Chat la

gato

8) mobilize zòn sèvikal yo