Sa fi renmen nan gason

Bagay sa se yon miste anpil jan moun nan vire atire nou menm fi sann paka ekplike poukisa kit gason an led oubyen bel gen yon bagay ki atire n kanmenm nan li.

Bone
Nenpot gason ki antre yon bagay nan tet li tankou:chapo,kepi,bone,elatriye,nou pa vreman konnen sal genyen,men gen yon bagay ladan ki leve figi neg la ki fel paret yon lot jan.

Le yo touche manton yo
Sa pa fe anyen sil gen anpil bab oubyen li pa genyen,men depil jis touche manton l se pwoblem lap bay nan yon mo nou ka di jes sa se kwaze ke.

Chemiz louvri
Se pa gason ki tache chemiz li jiska denye bouton an men pito ak sak kite kek grenn louvri se tankou yon leman kap rale je n,menm si nou renmen l oubyen pa renmen l.

 

Manch double
Le manch chemiz lan nomal pa anyen se le mesye yo komanse ap monte manch lan pa mande sil byen kanpe gen anpil bagay kap pase nan tet nou.

Tatoo
Gen tatoo sou gason ki fe nou paka resiste pa mande si moun sa miskle

Linet soley
Li fonksyone menm jan ak bone,depi linet la fe moun nan byen pa gen led tout moun paret bel,linet la fel plis desire
Le gason an pase men nan tet li

Se poutet sa gason ki mete jel pa atraktif paske mouvman sa yo paka fel,imajine w moun nan kanpe yon kote epi li gen yon rega twoublan anmentan li pase men nan tet li.