4 Konsèy pou pwoteje dan

Sak enpòtan seke ou ka anpeche danje a siw swiv ti konsèy sa yo,konsa wap gen yon bouch ki toujou ansante.Ranplase mineral ki pèdi yo,kenbe dan fò ak ranvèse domaj ki koze pa bakteri yo.

1.Kouvri dan yo
Lè Dantis la mete yon pwotèj sou an,sa ran da fò,evite l detwi ak evite kari

2.Fil dan
Itilize fil dan pou pi piti yon fwa chak jou pou ka retire kras manje ak bakteri nan vant dan yo pou yo pa tounen kouch kote se sèl Dantis ak zouti kap kab retire kouch sa yo.

15027439027_c1d4b8bd1a_b

3.Toujou chanje bwòs dan yo
Chanje bwòs dan 3,4 fwa nan ane a,itilize bwòs ki pa di kap pwoteje dan ak jansiv la,yo konseye moun itilize yon bwòs elektrik kap netwaye dan nan yon jan efikas sa pa gen twòp agresyon.

4.Renze bouch ou lèw fin manje
Dlo a ka ede manje ki kache nan kwen dan yo ale,itilize dlo bouch tankou”LISTERINE”