Siw vle atire yon gason fòw evite fè 10 bagay sa yo

Jodia nou vin pataje ak ou 10 bagay sa yo a

 

1.Kwafi ekstrèm:Pifò gason prefere yon fi ak cheve natirèl,pwòp,san yon alonj ki gen 4 mwa ladanl se yon stil ki fè moun nan plis anvi pase men nan tèt fi a.

 

2.Figi maske: nan ki sans nou diw sa gen moun ki makiye ak anpil poud,anpil kout kreyon sousi ki pa konn fin twò bèl,pifò fwa sa moun nan pè tou li pap pwochew ,wap wè lap plis vle pale ak yon fi ki pi senp.

 

3.Fo plim zye:Se pa tout moun ki konn mete yo,lèl mal mete li vin parèt lèd anpil moun nan paka konpran ak kiyes li annafè.

 

4.Eksè fonten:Siw paka makiye pou kòw kite yon moun fèl pouw paske bagay sa siw pa konn metel apre lap fèw parèt tankou yon mò.

 

5.Dan jòn ak move sant nan bouch:Sa se yon bagay pèsonn paka sipote,chache kòmanw fè genyenl pouw ka tretel gendwa se manje cho ki baw li oubyen pa renmen bwose,nenpòt sal ta ye bat pouw retire bagay sa.

 

FotoNO.1dientesamarillos

 

6.Manke pran swen kòw:Nenpòt bagay li ta ye tankou stil rad wap mete,sandal sal,pye blanch,rele sou kòw gason pa renmen bagay sa yo se fiw ye fòw toujou vre.

 

7.Po sèk oubyen grese:Gason wè tout bagay saw pata panse,talon pye sèk,bouch sèk,figi gra li pap renmen sa gen krèm idratan pou sa chache netwaye kòw byen.

 

images

 

8.Makiye nan mitan moun:Gen bagay epa moun ki pou diw pa fèl fòk ou ta gentan wèl pa bon sa vin parèt yon mank edikasyon.

 

9.Bouch nwa:Pa gen bagay ki pi bèl ke yon bouch nwa natirèl sispan mete fa nwa nan bouch nou lèn pral nan yon rankont sa pa parèt tèlman bèl.

 

10.Pafen twò santi bon:li pa rekomande pou moun mete pafen twò santi bon paske sant lan ka deraje kèk moun.

 

 

kenbe 10 bagay sa yo pouw ka aktive fisik ou,siw nan moman wap chache yon moun preparew byen epa sèl andan moun nan ap chache tou fisik la enpòtan anpil pa bliye se lòm li ye se premye sal wè a ki nan tèt li.