Sa koulè kilòt vle di pou yon nouvo ane?

Siw se yon moun ki mete yon sel koule kilot jodia nou pote lot koule kap enterese w ak tout siyifikasyon yo ,se pa pouw we w ni santiw bel men pou linivè ede w nan sa wpa chache a.
Koule blan
Si ane sa se amoni wap chache nan vi w ebyen komanse ane a ak kilot,soutyen blan paske blan pote eneji ,lape ak trankilite
Koule jòn abriko
Siw santi w pa byen,moral ou ba,deprime,pesimis san w pa konn rezon an koule sa ideyal pou ou paske yo pote paske yo atire enèji
Woz
Se yon koule fen,feminen,si nan nouvo ane sa se womans wap chache kom woz se yon koule ki mare ak lanmou,li reveye sansibilite ak santiman pi anplis se yon bon koule pou aktive amitye,lanmou ak bote.
Wouj
Pifo nan nou konnen wouj se yon koule ki atire lanmou paske vle di pasyon,anvi ak fos,anplis li fe nenpot fi ka we l bel paske l ba l konfyans ak zam pou renmen.
Jòn
Gen anpil fi ki pa renmen mete koule sa a si wap chache atire lajan nan vi w,koule sa se pou ou ,li pote mouvman ak eneji anplis nou pap pedi anyen si se sa nap chache tout bagay bon pou eseye,menm siw pa renmen l eseye mete l pou w we.
Mov
Koule tankou vyolèt, lila,rezen se pou fi kap chache espirityalite nan nouvo ane sa,li pote enèj,espirityalite ak meditasyon
Ble
Pou medam ki gen pwoje oubyen ki vle prepare kek pwoje koule sa ap byen tonbe ,lap fe w panse ak rezon,lap ouve lespri w.Anplis koulè sa a se kalm,detann epi l pral edew balanse ane a.
Nwa
Anpil fi ap chache koule sa,yo bal enpotans anpil sitou pou moun ki pa renmen lave yo toujou panse e yon bagay nwa salte pap paret,se yon yon koule elegan.a nou vle kite w reflechi sou sa yo.
Gen lot koule toujou wi men jodi