Eskew dyabetik epi ou pa konn ki fwi sèk pouw manje?

Nenpòt manje ka ogmante nivo sik nan san ki ka kòz yon moun soufri maladi sa a.Si nivo sik nan san pa ekzajere dyabetik la ap gen poul pran medikaman poul ka toujou kontwole poul pa monte,konsa sa lap gen pou manje yo pa bezwen twò diferan pa rapò ak pa lòt moun.
Eske fwi sèk bon pou dyabetik?
Moun ki fè sik yo bezwen fè atansyon ak fwi sitou si l mi anpil,nivo sik la ka vin bay moun nan pwoblèm apre sa,yo toujou ap pale de fwi sèk si se menm efè li fè ak sak mi yo,tout bagay depan ki kantite moun nan ap manje epi fòk li konnen kiyès nan fwi sèk yo ki bon pou li.
Dapre ekspè yo,se youn nan manje ki bon pou dyabetik,men fòl toujou ka kontwole kantite a,tankou nenpòt lòt manje,gras ak vitamin li yo,asid gra,se yon fwi espesyal ki gen eleman nitritif enpòtan sanl pa gen kantite sik menm jan ak lòt yo.
Anjeneral fwi sèk yo pa gen anpil sik epi yo pa ogmante nivo sik nan san,pou sa yo ye,nou ka di se yon manje ki konpatib pou yon dyabetik.
Sa yo pi rekòmande yo se:
 Nwa
 pistach
 Nwazèt
 zanmann
Amandes-500x350