Tretman pou doulè nan kò

Ou jwennn doulè sa plis nan moun ki nan laj 30-50 lane,se pa yon maladi ki kap mete viw andanje men li bon pouw pran sa bonè.
gen jan natirèl ou ka tretel

 

a)manje fwi tankou frèz ak seriz yo ede w elimine sibstans toksik

 

b)manje zaboka ak sitwon ki bon anpil

 

c)manje legim oliv, lwil oliv.

 

d)manje ki rich nan mayezyòm,siw manke mayezyòm wap gen ak lakranp manje (epina,leti)

 

e)manje lay,pom, zonyon,zoranj,piman,joumoun,konkonb,tout vejetal sa yo ak diminye doule a

 

f)ji lalaw ap edew avek fatig la epi lap retire toksin ki nan ko a