4gwo benefis fig mi genyen

Les fig yo genyen anpil benefis nan sante nou. Men kèk nan benefis ki pi enpòtan:

 

  • Riche nan anviwònman: Fig yo chaje ak anpil vitamn ak minera ki enpòtan pou kò nou. Yo gen vitamin A, vitamin B6, vitamin K, potasyòm, kalsiyòm, magnesium ak fè.
  • Favorize fonksyon sityasyon: Manje fig kapab ede amelyore fonksyon sityasyon kò nou. Yo gen yon kantite enzim natirèl ki ede nan pwosesis digesyon ak ekspilsyon an. Sa ka soulaje pwoblèm tankou kòlòn iritab ak konstipasyon.
  • Anpeche maladi kadiyovaskilè: Fig yo gen kontni fenolik ki kapab ede nan pwoteje sante kè nou. Yo ka redwi riske kòwoz kadyovaskilè tankou atak kè ak maladi kadiak.

 

 

  • Ranfòse sistèm iminite: Fig yo gen anpil antioksidan ki kapab ede kò nou nan batay kont radikal lib yo. Sa kapab ranfòse sistèm iminite nou epi kontribye nan pwoteje kò nou kont maladi.
  • Bon pou sante bwa: Jis tankou sezon fri, fig yo gen yon kantite dlo natirèl ki kapab ede nan hidratasyon kò nou. Yo se yon bon sòs nan vitamin ak elektwòlit ki enpòtan pou fonksyon sante bwa nou.
  • Favorize sante sityasyon: Fig yo gen fib ki kapab ede nan kontwòl nivo sik ak bay santi sityasyon. Yo ka itilize pou ede nan kontwòl pwa, kontwole nivo glikòz nan san, ak menm pwoteje kont maladi tankou dyabèt.

 

 

  • Bèl pou sa yo ki vle pèdi pwa: Fig yo gen kantite enpòtan nan fiber ak dlo, men pa gen twòp kalori. Sa kapab fè yo yon manje bon pou moun ki vle pèdi pwa oswa kenbe pwa yo anfòm.

 

Sa yo se sèlman kèk nan benefis ki rive avèk manje fig yo. Yo gen plizyè lòt avantaj pou sante nou tou. Men, li enpòtan pou sonje ke tout moun gen diferan kò ak diferan bezwen, se konsa pou ou menm ak jeneralman, li enpòtan pou konsome yo nan kantite modere.