Benefis Vitamin yo

Benefis vitamin yo bon pou lasante.Mayorite vitamin yo fasilite mekanis ko a,epi reyalize fonksyon ki pat reyalize ak nenpot eleman nitritif.

 

Nan benefis vitamin pou lasante nou jwenn tou kapasitel pou l anpeche epi trete anpil maladi enkli pwoblèm kè,kolestewòl,maladi zye,maladi po,kontinye konsa wap jwenn sa vitamin yo fè.

 

Vitamin A:Maladi zye,akne,maladi po,enfeksyon,geri blese
Vitamin B1:Maladi kè,endijesyon,Metabolis kò, sikilasyon san,dvelopman sevo
Vitamin B2:Katarat,maladi po,metabolis kò,sistèm iminitè,sistèm nève,anemi
Vitamin B3:Feblès,dijestif,sistèm nève,maladi po,migrèn,maladi kè,tansyon wo,move kolestewòl nan san,dyabèt,dyare
Vitamin B5:Estrès,enfeksyon,maladi po,vyeyisman cheve,move kolestewòl nan san

 

cherries-1431334_960_720

 

Vitamin B6:Dyabèt,emoroid,kriz,twòp san lè règ,estrès,lensomni,tèt vire nan gwoses,malèz nan vwayaj
Vitamin B7:Maladi po,metabolis kò,swen cheve
Vitamin B9:Anemi,dijesyon,gwosès,kwasans sèvo,maladi po,gout,fòmasyon globil wouj
Vitamin B12:Anemi,fimen,gwosès,maladi fwa,maladi ren,maladi ilsè nan bouch
Vitamin C:Maladi zye,kansè,maladi po,komen frèt,enfeksyon,dyabèt,estrès,move kolestewòl nan san,maladi kè,kansè,tansyon wo,maladi ren,emoraji entèn,emoroid,enflamasyon,anpwazonnman,sistèm iminite
Vitamin D:Dan pike,reparasyon zo,sistem iminite,san presyon,dyabèt,rachitik
Vitamin E:Swen po,maladi kè,sikilasyon san,esterilite,fonksyon sevo a,monopoz,gwo doulè lè règ,zye
Vitamin K:Emoraji entèn,doulè règ,koyagilasyon

 

images