Siy ki montre mari w toujou atire ak ou

Gason yo pa ede anpil,depi lanmou an kòmanse ap diminye li fasil pou fi a wè sa

Sil toujou atire ak ou
Lap fè tout bagay poul gen entimite ak ou
Li pale sou rad wap mete,ki koulè ki fè w pi byen ke yon lòt
Lap gade w lè w distrè anpil
Eseye jwenn eskiz genyen kontak fizik avèk ou
Lèw avèl lap gade w nan je

 

Li toujou vle bò w nan bouch
Li di kijan l anvi w
Li sansib pou sante w
Li toujou ap voye bèl ti mesaj pou fè kè w kontan
Li pè pou mal pa rive w
li pa vle w fè move zanmi
Li toujou bezwen konn si w manje