Remèd pou noze pandan gwosès

Jan nou diw yo move noze yo pa gen gerizon men nou pral pale w kounyea pou bon noze yo gen anpil remèd ki ka soulaje yo.

sak kòz noze pandan gwosès?

 

Pa gen yon bagay ki ka verifye sa,men anpil teyori di gendwa se omon pwogestewon ki fè sa,yo gen anpil nivo pou dekontrakte misk yo.

 

Kijan yo soulaje noze pandan gwosès?

Bliye 3 manje,epi manje 5 fwa pou pipiti padan gwosès la pi bon ke manje anpil ki pap bon pouw.Lè yon moun ansent sistèm dijestif moulen manje a pi lan,yon estomak ki ranpli pwovoke anpil malèz epi grangou ka kòz noze tou.

Pa bwè te

Menm si se remèd natirèl yo ye pou noze paske pwodwi sa yo menm si yo natirèl,yo fè lòt efè gen,braslè yo fè pou mete sou kò a pou ka anpeche noze a,nou pa konn si li gentan rive Ayiti.

 

Pregnancy.morning-sickness

 

Toujou pare ti goute nou
Nan moman gwosès la gen plis grache kise frekans noze a,sentòm sa nou ka konbat l ak ti goute tankou:yogout,tomat,bonbon,epi sak gen pwoteyin ak bikabonat,pen griye,nwa oubyen manba.

Evite savè ak sant fò

Nan gwosès,tout sans ou yo vin pi sansib,pafwa ou pa menm ka pran sant pafen menm gou ou pa gen nan bouch ou,bagay sa yo tou ka aktive noze,evite manje,manje ki gen anpil epis,evite asid estomak ou ak nen w paka santi.
Bwè anpil dlo

 

Anplis dlo anpeche idratasyon,dlo fre a ap rafrechi gòj ou ki ka irite ak kè plen ak asid etomak la,sil difisil pou w bwè dlo eseye manje glas.